Symposium Okt/2013 program nl

 

‘State of the Arts’ is een oproep van kunstenaars tot kunstenaars, een oproep tot dialoog, samenwerken en actie.

‘State of the Arts’ is in een eerste fase een WerkSymposium op 6 en 7 november in de Beursschouwburg in Brussel.

Laten we een toekomstig dystopia voor de geest halen : een maatschappij waar de economie aanbeden wordt boven alles , waar sociale structuren – ontstaan uit een idee van solidariteit –  worden vervangen door privatisering en concurrentie, waarin vrije handel tot ongelijkheid leidt en grote bedrijven de energiebronnen van de wereld controleren.

Wat is ‘the State of the Arts’ in zulke wereld?

Hier in België leven wij in een maatschappij die nog waarde hecht aan maatschappelijk welzijn en cultuur. Maar de mogelijkheid van de hierboven beschreven nachtmerrie, waart rond achter de schermen, bespiedt ons van alle kanten en koloniseert onze persoonlijkheden.

‘State of the Arts ‘ is een oproep aan alle kunstenaars om samen te komen om de huidige situatie in België onder de loep te nemen, te kijken hoe we ons als kunstenaars willen positioneren en welke acties we willen/kunnen ondernemen. Iedereen kan actief deelnemen aan het WerkSymposium waarin korte lezingen afgewisseld worden met debatten aan verschillende werktafels. Elke werktafel buigt zich over een specifieke onderwerp, vraagstelling of organisatie (met betrekking tot de vraag : Hoe kunnen we onszelf als kunstenaars organiseren op een autonome manier?)

Programma 6 november

18h: alle deelnemers kiezen een werktafel, welkom.

18: 30u: lezingen: Wouter Hillaert en Leen–Laconte

Kunst als een politiek standpunt en sociaal engagement- Wouter Hillaert

De culturele crisis in Holland en wat kunnen we ervan kunnen leren – Leen Laconte

19:15 h: tafeldiscussies (allemaal op hetzelfde moment) 30 min

19:45 h: lezing: Robrecht Vanderbeeken

Creatieve industrieën en neoliberaal cultuurbeleid

20:15 h: tafel discussies (allemaal op hetzelfde moment) 30 min

20:45 h: lezingen: Kobe Mattys en Bernard Lietaert

Het artiestenstatuut en de positie van de kunstenaar als werknemer Kobe Matthys

Kunst en geld, kunst vs geld Bernard Lietaert

22h: tafeldiscussie : bijeenleggen van de verschillende ideeën, vragen, voorstellen

22:30 h: afsluiten van het symposium en uitnodigin voor de volgende avond.

16 debattafels

Bart Van De Put

Kunnen we onszelf organiseren als ‘ Guild ‘ een Artists ?

Nicolas Galeazzi

Hoe kan een SchaduwRegering efficient werken als ze bestuurd wordt door een stelletje domme kunstenaars ?

 Lilia Mestre en Loes Jacobs

De economie van het artistiek onderzoek – Is het nog steeds haalbaar om ruimte , tijd en middelen op te eisen, enkel en alleen ter versterking  van processen , kennisvergaring , trial and error , uitwisseling met anderen ?

Wendy Van Wynsberghe

” De vrijheid om  …” – Over artistiek werk , kunst licenties en de toekomst . Kan ‘free art license’ de wereld redden?

Michiel Vandevelde

Op weg naar een nieuw beleid voor de kunsten ? Wat als we een partijprogramma voor de kunsten creëren , hoe zou het programma eruit zien vanuit de positie van de individuele kunstenaar ? Deze complexe discussie grijpt terug naar de vraag waarom kunst van een publiek belang  moet zijn?

Michiel Reynaert

‘ De enige waarde is te veel . ‘ Destilleren van woorden en zinnen uit de lezingen , Physicalising hun betekenissen en de behandeling van hun waarde door het creëren van rituelen .

Christoph Ragg

Coöperatieve voor kunstenaars . Het onderzoeken van de individuele behoeften van kunstenaars en het verkennen van manieren om kosten te delen en co -working te organiseren (zonder de noodzaak om een collectief te worden of een ‘ vzw / asbl ‘ ). Wat is het alternatief voor de klassieke manier van financiering?

Natacha Roussel

We zullen we de manier waarop artistieke interventies in het verleden het voortouw namen in sociale verandering onderzoeken . Hierbij onderzoeken we de waarde van huidige technologische middelen om open en directe participatieve systemen te modelleren .

 Ruben De Roo

Moeten we ons  richten op of net weg van bestaande instellingen , of hebben we nod aan nieuwe instellingen en organisaties? (uitgaande van het voorbeeld van de situationisten)

Kobe Matthys en Axel Claes

De diversiteit van artistieke praktijken wordt vandaag binnen het Belgische stelsel van sociale zekerheid onder druk gezet. In de huidige onderhandelingen met het Ministerie van Werk over de verduidelijking van de definitie van ‘artistieke prestatie’ suggereert de NAR (Nationale Arbeidsraad) een ​​nieuw controlemechanisme mbt wie kan worden beschouwd als een kunstenaar en wie niet. Hoe analyseren we deze situatie? Wat is ons standpunt mbt dit nieuw controle-mechanisme?

An Mertens en Rasa Alksnyte

Met The Silent Political Party of Trees willen R & A mensen uitnodigen om bomen als arborescente personen op te nemen in hun vriendenkring. Op termijn zal uit die relaties een nieuwe politieke partij ontstaan, waarbij politieke voorstellen niet via woorden om een tafel worden besproken, maar wel via energie-uitwisseling met een boom.

Spin

Publiek : Wie bereiken we? Hoe kunnen we meer mensen bereiken ? Waarom zou dit onze zorg zijn? Moeten we proberen om meer bruggen te slaan naar andere segmenten van de samenleving ? Moeten we proberen meer en een grotere verscheidenheid van mensen te betrekken ? En, wat is onze verantwoordelijkheid hierin?

Merlin Spie

Een beeld van de kunstenaar. Op platonische wijze doorzoeken van de verbeelding van het fenomeen ” Artist ” in een neo – liberale samenleving . Wat zijn waarden en betekenissen in een samenleving die geleidelijk implodeert ? een intiem gesprek.

Robin Amanda Faure

Het samenstellen van een 10 punten manifest ontworpen om het culturele beleid van de politieke partijen te beïnvloeden bij de volgende verkiezingen .

Various Artists

Kan niet-consumeren mode worden? Hoe de aandelenbeurs breken?

Katrien Reist en Linda Suy

Delen als basis voor een autonome economie van artistieke praktijk. Er is behoefte aan organisatiemodellen die solidariteit en collectiviteit herdenken en re- creëren, zonder te raken aan de vrije autonomie van de individuele kunstenaar. Wat zijn we bereid om te delen en kan ‘collectiviteit’ uitgegroeien tot de sleutel voor het behoud van de autonome praktijk?

 

‘State of the Arts’  is een ‘artist driven’ initiatief van Einat Tuchman en Gosie Vervloessem en vele andere kunstenaars. De voertaal is Engels.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *